Inspeksjon av Sør-Vest politidistrikt 2017

Rogaland statsadvokatembeter  er ved riksadvokatens brev av 7. april d.å. bedt om å gjennomføre et tilsyn med saker som gielder tilrettelagt avhør. Denne årlige inspeksjonen av Sør-vest politidistrikt er gjennomført for å kunne belyse de tema som riksadvokaten har bedt om.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon av Sør Vest pd 2017 (2902kb) Last ned