Inspeksjon av Sør-Vest politidistrikt, mishandlingssaker

Rapport etter  Rogaland statsadvokatembeter sin inspeksjon / kvalitetsundersøking av Sør-Vest politidistrikt sitt arbeid med saker som gjeld mishandling i nære relasjonar.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjonsrapport -kvalund, Sør -Vest pd, Mish i nære rel 2023 Roga (1278kb) Last ned