Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Agder politidistrikt 2014

På bakgrunn av riksadvokatens rundskriv nummer 1/2014 har Agder statsadvokatembete inspisert straffesaksbehandlingen i Agder politidistrikt. 

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon Straffesaksbehandlingen Agder dd 2014 (353kb) Last ned