Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Agder politidistrikt 2015

Agder statsadvokatembete har avholdt inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Agder politidistrikt. Tema for inspeksjonen var bruk av etterforskingsplaner i voldtektssaker, seksuallovbrudd mot barn og vold i nære relasjoner.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon Straffesaksbehandlingen Agder pd 2015 (288kb) Last ned