Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Oslo politidistrikt 2017 - geografisk driftsenhet 2

Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Oslo politidistrikt 2017 – geografisk driftsenhet 2 (tidligere Asker og Bærum politidistrikt og Majorstua politistasjon). Inspeksjoner av straffesaksbehandlingen i politidistriktene er en del av statsadvokatenes fagledelse. Formålet med inspeksjonen er å bidra til at politiets straffesaksbehandling er effektiv og holder et kvalitativt høyt nivå.