Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Oslo politidistrikt 2017 - geografisk driftsenhet 1

Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Oslo politidistrikt 2017 – geografisk driftsenhet 1 (tidligere Grønland og Sentrum politistasjoner). Inspeksjoner av straffesaksbehandlingen i politidistriktene er en del av statsadvokatenes fagledelse. Formålet med inspeksjonen er å bidra til at politiets straffesaksbehandling er effektiv og holder et kvalitativt høyt nivå.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon Oslo pd geografisk driftsenhet 1 tidl Grønland og Sentrum politistasjon 2017 (1092kb) Last ned