Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Oslo politidistrikt 2017 - geografisk driftsenhet Nord

Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Oslo politidistrikt 2017 – geografisk driftsenhet Nord (tidligere Romerike politidistrikt ). Inspeksjoner av straffesaksbehandlingen i politidistriktene er en del av statsadvokatenes fagledelse. Formålet med inspeksjonen er å bidra til at politiets straffesaksbehandling er effektiv og holder et kvalitativt høyt nivå.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon av Øst Pd geografisk driftsenhet Nord tidl Romerike pd 2017 (1057kb) Last ned