Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Oslo politidistrikt 2017 - Sør-Follo

Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Oslo politidistrikt 2017 – Sør-Follo (tidligere Follo politidistrikt ). Inspeksjoner av straffesaksbehandlingen i politidistriktene er en del av statsadvokatenes fagledelse. Formålet med inspeksjonen er å bidra til at politiets straffesaksbehandling er effektiv og holder et kvalitativt høyt nivå.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon av Øst pd geografisk driftsenhet Sør Follo tidligere Follo pd 2017 (1147kb) Last ned