Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt 2016 - Allmennavsnittet Romerike

Inspeksjon av retts- og påtaleenheten i Øst politidistrikt,  avdeling Romerike. Hovedformålet med inspeksjonen var å giennomføre kontroll med den etterforsknings- og
påtalemessige håndteringen av visse grupper straffesaker. Videre hadde inspeksjonen som formål å kontrollere politidistriktets resultater i forhold til sentrale og lokale direktiver.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon retts og påtaleenheten allmenavsnittet Romerike Øst pd 2016 (647kb) Last ned