Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Sør-Øst politidistrikt 2017 - Allmenngruppene

Inspeksjon/tilsyn av retts- og påtaleenheten – allmenngruppene – i Sør-øst politidistrikt. Vestfold og Telemark statsadvokatembeter har våren 2017 gjennomført inspeksjon/tilsyn av retts- og
påtaleenheten i Sør-Øst politidistrikt. Hovedfokusområdet i inspeksjonen var den kriminalitetstypen som behandles av det som upresist omtales som allmenngruppene.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon retts og påtaleenheten allmenngruppene Sør Øst pd 2017 (280kb) Last ned