Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Sør-Øst politidistrikt 2017 - Nordre Buskerud

Hovedformålet med inspeksjonen var å gjennomføre kontroll med den etterforsknings- og påtalemessige håndteringen av visse grupper straffesaker. Videre hadde
inspeksjonen som formål å kontrollere politidistriktets resultater i forhold til sentrale og lokale direktiver. Sør-Øst politidistrikt er under store endringer etter sammenslåingen av de tidligere
politidistriktene Telemark, Vestfold, Søndre og Nordre Buskerud. Organiseringen har derfor ikke vært et hovedfokus ved denne inspeksjonen. 

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon retts og påtaleenheten i Nordre Buskerud Sør Øst pd 2017 (1167kb) Last ned