Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Sør-Øst politidistrikt 2017 - Vestfold

Inspeksjon/tilsyn av retts- påtaleenheten Vestfold, Sør-Øst politidistrikt. Hovedformålet med inspeksjonen var å gjennomføre kontroll med den etterforsknings- og påtalemessige håndteringen av visse grupper straffesaker, se nedenfor. Videre hadde inspeksjonen som formål å kontrollere politidistriktets resultater i forhold til sentrale og lokaledirektiver.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon retts og påtaleenheten i Vestfold Sør Øst pd 2017 (1255kb) Last ned