Inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Sør-Øst politidistrikt 2017 - Søndre Buskerud

Inspeksjon/tilsyn av retts- og påtaleenheten Søndre Buskerud, Sør-Øst politidistrikt. Hovedformålet med inspeksjonen var å gjennomføre kontroll med den etterforsknings- og påtalemessige håndteringen av visse grupper straffesaker, se nedenfor. Videre hadde inspeksjonen som formål å kontrollere politidistriktets resultater i forhold til sentrale og lokaledirektiver. Sør-Øst politidistrikt er under store endringer etter sammenslåingen av de tidligere politidistriktene Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Nordre Buskerud. Organiseringen var derfor ikke et fokus ved denne inspeksjonen.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon retts og påtaleenheten i Telemark Sør Øst pd 2017 (943kb) Last ned