Inspeksjon av Troms politidistrikt - A-krim

Rapport etter Troms og Finnmark statsadvokatembeter sin inspeksjon av Troms politidistrikt sitt arbeid mot arbeidslivskriminalitet i 2022.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjonsrapport a-krim Troms pd 22 (149kb) Last ned