Inspeksjon av Trøndelag politidistrikt- A-krim

Rapport etter Trøndelag statsadvokatembeter si inspeksjon av Trøndelag politidistrikt sitt arbeid mot arbeidslivskriminalitet i 2022.

  • Last ned dokumenter