Inspeksjon av Vest politidistrikt, mishandlingssaker

Rapport etter  Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter sin inspeksjon / kvalitetsundersøking av Vest politidistrikt sitt arbeid med saker som gjeld mishandling i nære relasjonar.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjonsrapp - Kvalund Mish i nære rel Hordaland (679kb) Last ned