Inspeksjonsrapport om tilrettelagte avhør Agder 2017

Inspeksjon av Agder politidistrikt om tilrettelagte avhør 2017 foretatt av Agder statsadvokatembeter.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon, tilrettelagte avhør Agder 2017 (575kb) Last ned