Inspeksjonsrapport om tilrettelagte avhør Finnmark 2017

Inspeksjon av Finnmark politidistrikt om tilrettelagte avhør 2017 foretatt av Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon, tilrettelagte avhør Finnmark 2017 (1497kb) Last ned