Inspeksjonsrapport om tilrettelagte avhør Oslo 2017

Inspeksjon av Oslo og Øst politidistrikter om tilrettelagte avhør 2017 foretatt av Oslo statsadvokatembeter.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon, tilrettelagte avhør Oslo 2017 (1641kb) Last ned