Inspeksjonsrapport om tilrettelagte avhør Troms 2017

Inspeksjon av Troms politidistrikt om tilrettelagte avhør 2017 foretatt av Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon, tilrettelagte avhør Troms 2017 (1461kb) Last ned