Inspeksjonsrapport om tilrettelagte avhør Trøndelag 2017

Inspeksjon av  Trøndelag politidistrikt om tilrettelagte avhør 2017 foretatt av Trøndelag statsadvokatembeter.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon, tilrettelagte avhør Trøndelag 2017 (428kb) Last ned