Instruks om straffesakssamarbeid med forvaltningsorganer

Avtale og instruks om samarbeid mellom politi/påtale, Skatteetaten og NAV er nylig revidert. Med bakgrunn i nevnte instruks kommer riksadvokaten nå med en nasjonal instruks om samarbeid med forvaltningsorganer i straffesaker.

Avtalen av 24. oktober 2010 om prinsipper for samarbeid mellom politi/påtalemyndighet, Skatteetaten og NAV og revidert instruks av samme dato om operativt samarbeid mellom de samme parter er revidert 2. april 2019. I avtalen er det ikke gjort innholdsmessige endringer, mens det i instruksen er gjort enkelte justeringer blant annet ved at det i noen tilfeller kreves skriftlig avtale om samarbeidet.

Riksadvokaten har i tillegg til nevnte instruks utarbeidet en nasjonal instruks som skal gjelde for politiets samarbeid i straffesaker med alle øvrige forvaltningsorganer.

  • Last ned dokumenter
  • Instruks om samarbeid m forvaltningsorganer i straffesak (110kb) Last ned
  • Instruks om operativt samarbeid mlm politi påtalemyndighet Skatteetaten og NAV (118kb) Last ned
  • Avtale - Samarbeid mlm politi påtalemyndighet Skatteetaten og NAV (27kb) Last ned