Jens Olav V. Sæther konstituert som sjef for Spesialenheten for politisaker

Justis- og beredskapsdepartementet har konstituert Jens Olav V. Sæther som sjef for Spesialenheten for politisaker fra 1. mars 2020 i påvente av utnevning av fast sjef for enheten. Konstitusjonen gjelder inntil videre.

Sæther er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1994 og fikk advokatbevilling i 1997. Han har tidligere arbeidet som advokat, i påtalemyndigheten i politiet og som assisterende sysselmann på Svalbard. Sæther er i dag førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter og vil i konstitusjonsperioden ha permisjon fra statsadvokatembetet.