Jurisdiksjon i straffesaker

Riksadvokaten orienterer i brev av 5. april 2018 Justis- og beredskapsdepartementet om sine vurderinger vedrørende jurisdiksjon i straffesaker.

Les brevet her:

  • Last ned dokumenter
  • Brev til JD 05042018 (1606kb) Last ned