Justerte retningslinjer for innhenting av personundersøkelse for mindreårige lovbrytere

Riksadvokaten har i brev 14. desember 2015 justert retningslinjene gitt i brev 15. januar 2015 om innhenting av personundersøkelse for mindreårige. Bl.a. er det ikke lenger et ubetinget krav om at det skal innhentes slik undersøkelse i alle saker som ligger an til å kunne avgjøres med ungdomsoppfølging i konfliktråd.

  • Last ned dokumenter
  • Justerte retningslinjer for innhenting av PUM (44kb) Last ned