Justerte retningslinjer om ungdomsstraff

Riksadvokaten gir nå oppdaterte retningslinjer om bruk av ungdomsstraff. Det er særlig betydningen av tre dommer avsagt av Høyesterett det siste året som er vurdert.

En av målsetningene i bestemmelsene om ungdomsstraff, som trådte i kraft 2014, er å benytte andre straffereaksjoner enn ubetinget fengsel for gjerningspersoner under 18 år. Riksadvokaten gir i brev av 9. august 2017 oppdaterte retningslinjer om bruk av ungdomsstraff, og har særlig vurdert betydningen av tre dommer avsagt av Høyesterett det siste året. Dommene gir prinsipielle avklaringer om blant annet den øvre grensen for ungdomsstraff, herunder om betydningen av handlingens grovhet og aldersforskjellen mellom fornærmede og tiltalte ved seksuallovbrudd.

Les de oppdaterte retningslinjene her:

  • Last ned dokumenter
  • Oppdaterte retningslinjer ungdomsstraff (556kb) Last ned