Klage i korrupsjonssak – riksadvokatens avgjørelse

Riksadvokaten har 4. juli 2017 avgjort en klage fra siktede over saksbehandlingen i en korrupsjonssak som er under etterforsking ved Økokrim. I klagevedtaket gis uttalelser om påtalemyndighetens objektivitetsplikt, krav til saksfremdrift og riksadvokatens ansvar som overordnet påtalemyndighet.

I klagen er det blant annet fremholdt at påtalemyndigheten ikke har overholdt sin objektivitetsplikt og at etterforskingen ikke har hatt den nødvendige fremdrift. I klagevedtaket slås det fast at det ikke foreligger klagerett i saken. Videre gis det enkelte generelle uttalelser om riksadvokatens ansvar som overordnet påtalemyndighet, uavhengig av spørsmålet om klagerett, og hvilken form for kontroll som er aktuell fra embetets side med straffesaker som er til behandling på underordnet nivå.

Les klagevedtaket (i anonymisert form) her:

  • Last ned dokumenter
  • Klage i korrupsjonssak (313kb) Last ned