Konfliktråd

Riksadvokatens rundskriv 4/2008 » Konfliktråd»

Konfliktråd har vært i bruk i Norge siden 1980-tallet og ble lovfestet i 1991. Det er nå behov for å justere riksadvokatens retningslinjer fra 1993, og rundskriv nr. 2/1993 oppheves.

 

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2008 4 Konfliktråd (709kb) Last ned