Konfrontasjon

Riksadvokatens rundskriv 4/1933 «Konfrontasjon». Med veiledende regler for konfrontasjon, utarbeidet av Kriminalpolitisentralen.