Lars Fause ny sysselmann/-mester på Svalbard

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt førstestatsadvokat Lars Fause til ny sysselmann/-mester på Svalbard.

Lars Fause kommer fra stillingen som førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han var assisterende sysselmann på Svalbard fra 2008 til 2010. 

For nærmere informasjon, se pressemelding på regjeringen.no.