Mål- og prioriteringsrundskrivet 2017

Rundskrivet om mål og prioriteringer for 2017 foreligger nå. Plikten til å utarbeide etterforskingsplaner utvides,og det angis hvilke områder innen politiets straffesaksbehandling statsadvokatene særskilt skal rette oppmerksomheten mot.

Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2017 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene utvider plikten til å utarbeide etterforskingsplaner til saker hvor det er mistanke om drap. Bruk av slike planer anbefales i andre alvorlige saker som er omfattet av riksadvokatens sentrale prioriteringer.

Statsadvokatene skal ved tilsyn av politidistriktene i 2017 rette særskilt oppmerksomhet mot

  • Straksetterforsking (organisering og kvalitet)
  • De nye politidistriktenesetterlevelse av de sentrale og landsdekkende prioriteringer
  • Tilrettelagte avhør – politiets oppfølging av sakene etter initialfasen (det første tilrettelagte avhør)

Rundskrivet må sees i sammenheng med riksadvokatens rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.

  • Last ned dokumenter
  • Mål og prioriteringsskriv 2017 (320kb) Last ned