Midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen – oppdatert 18.september

Riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen på grunn av pandemisituasjonen er revidert og forlenget til 15. januar 2021.

Direktivene erstatter tidligere direktiv av 29. mai.

Noen av sentrale endringene i direktivet av 18. september 2020 er:

  • Punkt 4 Tilrettelagte avhør
  • Punkt 5 Oppfølging av lokalt vedtatte forskrifter
  • I punkt. 6.2 Økt bruk av telefonavhør er bruk av tolk tilføyd som moment i vurderingen av bruk av telefonavhør
  • I punkt 7 Forholdet til domstolene, forsvarere og bistandsadvokater er tilføyd hvordan man skal forholde seg i situasjon hvor en siktet/tiltalt ikke har forsvarer
  • Last ned dokumenter
  • Midl direktiver for straffes... (1430kb) Last ned
  • RAs oversendelsesbrev180920 (116kb) Last ned