Midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen

Riksadvokaten gir i brev av 30. mars d.å. midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen i den pågående pandemisituasjonen.

NB se oppdaterte direktiver av 3. april som erstatter direktivene av 30. mars d.å.

Pandemien påvirker straffesaksbehandlingen i politiet og påtalemyndigheten. Domstolene har redusert kapasitet, og en rekke hovedforhandlinger er utsatt. Etterforskingen vanskeliggjøres også av publikums begrensede muligheter til å møte opp hos politiet. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak som har effekt både på kort og lang sikt.

Les de midlertidige direktivene her:

  • Last ned dokumenter
  • Midlertidige direktiver for straffsesaksbehandlingen300320 (257kb) Last ned