Nasjonal straffesaksinstruks - revidert mai 2020

Riksadvokatembetet og Politidirektoratet gir ut nasjonal straffesaksinstruks for å bidra til å sikre borgerne bedre og likere tjenester på straffesaksområdet. Instruksen er nå revidert.

  • Last ned dokumenter
  • Nasjonal straffesaksinstruks Rev 8.mai2020 (3555kb) Last ned