NAV- feil i oppgitte beløp i bedragerisaker

NAV informerte riksadvokaten i brev av 21.oktober 2016 om at de hadde avdekket en systemfeil som innebærer at det er beregnet feil beløp i anmeldtes disfavør i flere bedragerisaker, hovedsakelig om dagpenger. Liste over avdekkede feil ble oversendt riksadvokaten og politiet ble deretter pålagt å korrigere beløpene i uavgjorte saker og vurdere eventuelle gjenåpning av avgjorte saker.

 Les brevene fra riksadvokaten i forbindelse med systemfeilen i NAV

  • Last ned dokumenter
  • NAV brev til politimestrene 21102016 (105kb) Last ned
  • NAV brev til politimestrene 25102016 (28kb) Last ned
  • NAV brev til Kriminalomsorgen 25102016 (213kb) Last ned
  • NAV brev til politimestrene 03112016 (402kb) Last ned
  • NAV brev til politimestrene 03042017 (101kb) Last ned