Norsk kriminalpolitikk – hvor står vi og hvor skal vi?

Advokatforeningen og riksadvokaten inviterer til felles seminar om straff og norsk kriminalpolitikk 4. april 2018.

Det er samspillet mellom fag og politikk som har gjort Norge ledende på strafferettspleie. Vi kan derfor vise til noen av de beste resultatene i verden på dette området. De siste tiårene har flere fagfolk og politikere gitt uttrykk for uenighet om utviklingen. Vi ønsker derfor en opplyst og ideologisk kriminalpolitisk debatt der både fagfolk og politikere deltar. Denne debatten må omfatte straffens begrunnelse og formål i norsk rett og oppgavefordelingen mellom Stortinget og Høyesterett når det gjelder straffutmåling. Dette seminaret er et bidrag til en slik debatt.

Onsdag 4. april kl. 09.00 -12.00 på Litteraturhuset i Oslo. Moderator: Anne Grosvold

Seminaret er åpent for alle og krever ingen påmelding, men se programmet og vis gjerne din interesse her.

Seminaret strømmes her.

(Foto: Advokatforeningen/Monica Kvaale)