Norsk politi og påtalemyndighets behandling av straffesakene mot Sture Bergwall

Riksadvokaten ga ved mandat av 11. mars 2014 en arbeidsgruppe i oppdrag å gjennomgå norske myndigheters behandling av straffesakene mot Sture Bergwall i et læringsperspektiv.
Arbeidsgruppen overleverer med dette sin rapport. Samtlige vurderinger, konklusjoner og anbefalinger er enstemmige.

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens publikasjoner 3 2015 Bergwall saken (8289kb) Last ned