NOVA-evaluering av besøksforbud

NOVA har evaluert besøksforbud og riksdvokaten uttaler seg om hvordan funnene vil bli fulgt opp.

Velferdsforskingsinstituttet NOVA  har evaluert besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a.  I brev til Justis- og beredskapsdepartementet 26. juni 2019 har riksadvokaten kommentert funnene og hvordan NOVA-rapporten vil bli fulgt opp.

  • Last ned dokumenter
  • NOVA-rapport - evaluering besøksforbud (538kb) Last ned