Ny nasjonal enhet for formidling av rettspsykiatriske sakkyndigoppdrag (NERS) – retningslinjer for påtalemyndigheten

Riksadvokaten gir retningslinjer for påtalemyndighetens bruk av Nasjonal enhet for formidling av rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS).

Etter et treårig pilotprosjekt med en sentral enhet for formidling av rettspsykiatrisk sakkyndighet, er ordningen nå gjort nasjonal, og Nasjonal enhet for formidling av rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) er lokalisert ved St. Olavs hospital (Brøset) i Trondheim. I brev 10. oktober d.å. gir riksadvokaten retningslinjer for påtalemyndighetens bruk av enheten. Her fremgår blant annet at NERS som hovedregel skal kontaktes når det skal oppnevnes rettspsykiatriske sakkyndige som ledd i avklaring av om siktede er tilregnelig (fulljudisielle observasjon), om tvungent psykisk helsevern skal opprettholdes og om forvaring skal idømmes eller forlenges.

 

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer Nasjonal enhet for rettspsykiatriske sakkyndigoppdrag (108kb) Last ned