Erfaringer med straffeloven 2005

Riksadvokaten har i brev til Justis- og beredskapsdepartementet redegjort om erfaringer med praktiseringen av straffeloven 2005. Samtlige forespurte statsadvokater og politimestre melder at overgangen til ny straffelov har forløpt relativt problemfritt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på blant annet  utilsiktede avkriminaliseringer av forsøk på kjøp av seksuelle tjenester og ulovlig befatning med ammunisjon.

  • Last ned dokumenter
  • Erfaringer med straffeloven 2005 (3965kb) Last ned