Nye analyser av biologisk materiale fra alvorlige uoppgjorte straffesaker

Med bakgrunn i at Folkehelseinstituttet fra 1. januar 2013 tok i bruk et nytt typebestemmingskit for DNA-analyser, som kan medføre bedre resultater av tidligere innsendt spor/biologisk materiale, oppfordret Kripos i brev av 15. juli 2013 til samtlige politimestre m.fl. politidistriktene om å vurdere hvorvidt det finnes spor/biologisk materiale fra alvorlige saker som bør sendes inn til ny analyse.

Riksadvokaten forutsetter at politimestrene allerede har, med utgangspunkt i nevnte brev fra Kripos, iverksatt en nærmere gjennomgang av uoppklarte saker av en viss alvorlighetsgrad. Dersom det ikke har skjedd må dette iverksettes så snart som mulig.

  • Last ned dokumenter
  • Biologisk materiale straffesaker (65kb) Last ned