Nye retningslinjer for saker som gjeld heleri, kvitvasking og sjølvvasking

Riksadvokaten har gjeve nye retningslinjer om behandlinga av saker som gjeld heleri, kvitvasking og sjølvvasking, som erstattar retningslinjene om sjølvvasking frå 2007.

Det sentrale siktemålet med dei nye retningslinjene er å gi rettleiing om tolkingane og bruk av føresegna i ein del typetilfeller. I tillegg behandlast nokre  sentrale etterforskingstema, inndraging, erstatning, straffutmåling og påtalekompetanse..

Sjå elles retningslinjene om sjølvvasking frå 2007 her:

Selvvasking – retningslinjer for praktisering av straffeloven § 317 annet ledd

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer for heleri, hvitvasking og selvvaskingssaker (312kb) Last ned