Nye trafikkbøtesatser fra 1. februar 2024

Riksadvokaten oppjusterer foreleggsatsene i sitt trafikkrundskriv som følge av oppjusteringen i forskrift av 26. januar i år.

Riksadvokaten har i vedlegg til rundskriv nr. 2/2021 Vegtrafikkovertredelser – bøtesatser, beslag av førerkort mv fastsatt standardiserte bøtesatser for saker der påtalemyndigheten utferdiger forelegg i saker om trafikkovertredelser. Som følge av forskriftsendring 26. januar i år , hvor bøtesatsene for forenklet forelegg i vegtrafikksaker ble oppjustert i samsvar med konsumprisindeksen, er satsene i vedlegget til riksadvokatens rundskriv tilsvarende justert.

Les brevet fra riksadvokaten og nytt vedlegg til Riksadvokatens rundskriv 2/2021 med standardiserte bøtesatser for trafikkoverskridelser her:

  • Last ned dokumenter
  • RAs brev 30.01.24 (108kb) Last ned
  • Trafikkbøtesater vedlegg Til RA 2021 2 2024 (443kb) Last ned