Nye trafikkbøtesatser fra 15. februar i år

Bøtesatsene for forenklet forelegg ble oppjustert i forskrift av 27. januar i år. Som følge av endringen oppjusterer riksadvokaten nå foreleggsatsene i sitt trafikkrundskriv.

27. januar i år ble forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker endret og bøtesatsene ble oppjustert. Forskriften trådte i kraft 1. februar 2023. Riksadvokaten har i rundskriv av 30. august 2021 Vegtrafikkovertredelser – bøtesatser, beslag av førerkort mv (RA 2021-2) fastsatt standardiserte bøtesatser i forelegg fra påtalemyndigheten for trafikkovertredelser. Som følge av forskriftsendringen må også satsene i rundskrivet oppjusteres.

Det er kun satsene for hastighetsovertredelser og avstand til forankjørende som er justert i rundskrivet. Av hensyn til prinsippet om likebehandling trer endringen i kraft fra 15. februar 2023, i samsvar med politiets dato for praktisk iverksettelse av forskriftsendringen, blant annet som følge av oppdatering av dataverktøy for forenklete forelegg.

Les brevet fra riksadvokaten og nytt vedlegg til RA-2021-2 med standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser her.

  • Last ned dokumenter
  • RAs brev15.02.23 revid trafikkbøtesatser (117kb) Last ned
  • Trafikkbøtesatser Vedlegg til RA 2021 2 Pr 15.02.23 (478kb) Last ned