Nytt brannrundskriv

Rundskriv 2/2024 om behandling av brannsaker erstattar tidlegare rundskriv om temaet.

Rundskrivet inneheld direktiv om etterforskinga og påtalebehandlinga av brannsaker, og erstattar riksadvokaten sitt rundskriv nr. 3/1973 om etterforsking og behandling av brannar og nr. 7/1970 om brannfaren ved sveising og skjering.

Som ledd i arbeidet med rundskrivet har riksadvokaten over ein periode på eit halvt år behandla eit stort og bredt sammensatt utval brannsakar. Erfaringane frå dette prosjektet har, saman med innspel frå høyringsinstansane og drøftingar med Kripos, langt på veg vært styrande for innhaldet i rundskrivet.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv om behandling av brannsaker (331kb) Last ned