Nytt direktiv om ransaking av datamengde

Riksadvokaten har kommet med et nytt direktiv om ransaking av datamengder som inneholder opplysninger omfattet av beslagsforbud. Direktivet erstatter midlertidig direktiv 17. desember 2020.

Bakgrunnen for det nye direktivet er dommen fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) av 17. desember 2020. EMD konkluderte der med at mangelen på en klar rettslig regulering og nærmere prosedyrer for gjennomgang av digitalt lagrede opplysninger med potensielt beslagsfritt innhold er i strid med kravene i EMK art. 8.

Med det nye direktivet innføres et system for utsortering av beslagsfrie opplysninger ved en teknisk enhet som organisatorisk er atskilt fra etterforskingsenheten. Utsorteringsprosedyren skal iverksettes når det er grunn til å tro at datamengden inneholder slike opplysninger. Ordningen skal hindre at de tjenestepersoner som etterforsker saken, får innsyn i opplysninger som er beslagsfrie. Videre stilles krav til forsvarlig og sikker oppbevaring av materiale og notoritet om beslutninger og behandling.

 

  • Last ned dokumenter
  • Direktiv om ransaking av datamengder090621 (189kb) Last ned