Nytt kvalitetsrundskriv

Riksadvokatens nye kvalitetsrundskriv er ferdigstilt. Rundskriv 3/2018 gir god oversikt over de ulike kvalitetskravene som gjelder for etterforskings- og påtalearbeidet.

Alle henvisninger i det elektroniske dokumentet er gjort om til hyperlenker slik at det blir enkelt å finne relevant informasjon. Rundskrivet erstatter rundskriv 2/2012.

Kvalitetsrundskrivet er ajourført som ledd i arbeidet med rundskriv nr 1/2019 og utvidet med nye henvisninger til påtaledirektiver mv.

Les rundskrivet her:

  • Last ned dokumenter
  • Kvalitetsrundskrivet med hyperlinker (739kb) Last ned