Nytt kvalitetsrundskriv

Riksadvokatens nye kvalitetsrundskriv er ferdigstilt. Rundskriv 3/2018 gir god oversikt over de ulike kvalitetskravene som gjelder for etterforskings- og påtalearbeidet.

Alle henvisninger i det elektroniske dokumentet vil bli gjort om til hyperlenker slik at det blir enkelt å finne relevant informasjon.

Rundskrivet erstatter rundskriv 2/2012.

Les rundskrivet her:

  • Last ned dokumenter
  • Kvalitetsrundskriv 3-2018 (495kb) Last ned