Nytt rundskriv om fagledelse

Riksadvokatens rundskriv 3/2020 om fagledelse gir direktiver for statsadvokatenes fagledelse av politiets straffesaksbehandling, og erstatter rundskriv nr. 2/ 2012 punkt III.

Rundskrivet tydeliggjør at fagledelse, sammen med straffesaksbehandling, inngår i statsadvokatenes kjerneoppgaver.

Les rundskriv 3/2020 her:

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 3 2020 Fagledelse (180kb) Last ned