Nytt rundskriv om utilregnelighetsregler

De nye reglene om strafferettslig skyldevne trådte i kraft 1.oktober 2020. Riksadvokaten har derfor laget et nytt rundskriv, 2/2020, om utilregnelighetsregler og særreaksjoner.

Det nye rundskrivet erstatter riksadvokatens rundskriv 3. desember 2001, nr. 4/2001 når det gjelder utilregnelighetsregler og idømmelse av særreaksjoner, og etterfølgende retningslinjer og brev som angitt i vedlegget til rundskrivet. Det gir derfor en samlet oversikt over riksadvokatens påtaledirektiver på dette området.

Les rundskriv 2/2020 her:

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2 2020 (995kb) Last ned