Økokrims trusselvurdering 2022

Økokrims trusselvurdering for 2022 er klar.

Økokrim utgir trusselvurderinger annethvert år som del av sitt forebyggende arbeid. Årets trusselvurdering inneholder blant annet Ukraina-krigens betydning for kriminalitetsbildet innenfor Økokrims områder.

Les Økokrims trusselvurdering her.

  • Last ned dokumenter